lokalni-ekonomika.cz

MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE

Odbyt produktů lokálních malovýrobců a drobných pěstitelů, farmářský prodej ze dvora

Prodej místní produkce ze dvora

Pod pojmem „prodej ze dvora“ se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.

Veterinární a hygienická proavidla pro uvedený způsob prodeje a dodávání malých množství vlastních výrobků z prvovýroby vymezuje ustanovení § 27a zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon) doplněné vyhláškou č. 289/2007 Sb.

NORMY PRO PRODEJ ZE DVORA PODLE PRODUKTU Z PRVOVÝROBY
přímo konečnému spotřebiteli nebo do maloobchodní prodejny:

ČERSTVÉ DŮBEŽÍ A KRÁLICÍ MASO

- Prodávat může chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2000 krůt, hus nebo kachen nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže.

- Prodat je možné nejvýše 10 kusů drůbeže v průběhu jednoho týdne.

- Králičí maso se musí prodávat vždy s hlavou.

- V prodejně musí být upozornění pro spotřebitele v tomto znění: „Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.

NEBALENÁ ČERSTVÁ VEJCE

Mohou být prodávána nejpozději 21 dnů po snášce přičemž minimální trvanlivost je 28 dní od data snášky.

Při prodeji v maloobchodní prodejně:

- Prodat je možné nejvýše 60 vajec v průběhu jednoho týdne.

- Vejce musejí být prosvícená a musí k nim být připojena dobře viditelná informace pro spotřebitele.

- Musí být uvedeno datum minimální trvanlivosti.

- Musí být uvedeno jméno chovatele, adresa chovu a místo, kde byla vejce vyprodukována.

Při prodeji na trhu nabo v tržnici:

- Prodat je možné nejvýše 60 vajec v průběhu jednoho týdne.

MED A VČELÍ PRODUKTY

- Je povolen prodej malého množství medu podle § 15 odst. 4 vyhlášky č. 289/2007 Sb., což je množství nepřevyšující 2 tuny ročně.

- Při prodeji musí být uvedeno: druh medu dle původu, množství, datum minimální trvanlivosti, jméno a příjmení chovatele a adresa bydliště.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Mléko a syrová smetana musí pocházet od zdravých zvířat z hospodářství úředně prostého tuberkulózy a brucelózy (dle vyklášky č. 299/2003 Sb., o opatření o předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů).

- Mléko musí splňovat požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských společenství (Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004).

- Prodej ze dvora nebo v maloobchodní prodejně může provozovat farma, která denně zpracuje nejvýše 500 l kravského mléka, 100 l kozího mléka, 50 l ovčího mléka.

- Množství dodávaného mléka a mléčných výrobků nesmí překračovat 35% zpracovaného mléka a 35% tímto podnikem vyrobených mléčných výrobků.

ŽIVÉ RYBY

- Chovatel může formou prodeje ze dvora z vlastního chovu prodat tzv. malé množství ryb (§ 11a vyhlášky č. 289/2007 Sb.).

- Prodávat v maloobchodní prodejně může podnik týdně zpracující nejvýše 100 kg rybolovu, přičemž množství dodávaných produktů nepřekračuje týdně 35% tímto podnikem zpracovaných produktů rybolovu (§ 10 vyhláčky č. 128/2009 Sb.)

MASO A MASNÉ VÝROBKY

- Maloobchodní prodej „ze dvora“ může provozovat podnik, který týdně bourá nejvýše 3,5 tuny vykostěného masa, porcuje nejvýše 1,5 tuny drůbežího nebo králičího masa nebo vyrobí nejvýše 4,5 tuny masných výrobků.

- Množství dodávaného masa nepřekračuje týdně 35% vyrobeného vykostěného masa, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa, jde-li o maso domácích kopytníků.

- Množství dodávaného masa nepřekračuje týdně 35% drůbežího nebo králičího masa.

- Množství dodávaných masných výrobků nepřekračuje týdně 35% produkce.

ZVĚŘINA

- Je nutné dodržet právní normy, zejména veterinární zákon, povinnosti provozovatelů farmového chovu zvěře a hygienické podmínky pro prodej.

- Těla ulované volně žijící zvěře musejí být před prodejem vyšetřena dle veterinárního zákona.

- Při prodeji uvést upozornění: „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou a je určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele.

- Za malé množství zvěře určené k prodeji přímo spotřebiteli se považuje nejvýše 30% kusů skutečně odlované zvěře ročně.

WEB MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE PODPOŘILI:

Donátoři projektu Marketing místní produkce