lokalni-ekonomika.cz

MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE

Odbyt produktů lokálních malovýrobců a drobných pěstitelů, farmářský prodej ze dvora

Proč je důležité zabývat se marketingem
místní produkce

Lidé mají mnoho zajímavých nápadů, čím by se mohli živit, aby je to zároveň bavilo. Jenže mnohem méně lidí v sobě najde odvahu své nápady vyzkoušet a ještě méně je dokáže skutečně přetavit do podoby prosperující firmy. Dnešní doba je příznačná tím, že trh je přesycen zbožím, zatímco kupní síla obyvatelstva klesá. Na takovém trhu skutečně není jednoduché najít své místo. To ale v žádném případě neznamená, že je to nereálné. V podmínkách lokální ekonomiky lze objevit nové příležitosti, které se otevírají díky vymezení vůči globalizovanému trhu.

Farmářské trhy ve Varnsdorfu

Oblíbenou formou prodeje regionálních produktů se v poslední době stávají farmářské trhy (na snímku jsou trhy ve Varnsdorgu pořádané MAS Šluknovsko). Četné aféry obchodních řetězců týkající se pokleslé kvality zboží paradoxně pomáhají obracet pozornost spotřebitelské veřejnosti ke kvalitnímu zboží místního původu. Bohužel v důsledku globalizace trhu a za vlasy přitažených předpisů a norem už zaniklo mnoho místních výrobců a farmářů, takže zajistit pestrou nabídku zboží na trzích bývá problém.

Marketing místní produkce zohledňuje fakt, že kvalita lidského života není dána pouze cenou zboží a tím, co si můžeme nebo nemůžeme koupit. Kromě peněz a stimulace spotřeby se do hry dostávají hodnoty jako jsou fyzické zdraví, psychická pohoda, osobní seberealizace a růst. Praktický rozdíl mezi globalizovaným a lokálním trhem můžeme prezentovat na faktu, že obchodní řetězce nadnárodních korporací nezřídka prodávají zboží šidící spotřebitele pomocí různých sofistikovaných triků s cílem maximalizovat zisky (přidávání vody s obsahem různých chemikálií, používání velkého množství i značně škodlivých emulgátorů, barviv a podobně, nafukováním obalů (viz pořad A dost!).

Zahrádkářské výpěstky z Varnsdorfu

Česká republika byla v roce 1990 potravinově soběstačnou zemí. V současné době dovážíme u některých komodit až 70% potravin ze zahraničí. Z hospodářského hlediska je to samozřejmě velký problém, protože peníze z českých peněženek mizí v zahraničí (s poklesem kupní síly ruku v ruce přichází nezaměstnanost a vážné sociální problémy). Je paradoxem, že si v marketech nadnárodních řetězců můžeme koupit jablka z různých končin světa za čtyřicet a více korun, přičemž kvalitní česká jablka za mnohem nižší cenu zůstávají v sadech často nezklizená. Rozhodování spotřebitelů je totiž deformováno soustavnou propagační kampaní. Proto se i my musíme naučit marketingové praktiky, které nám umožní obstát v konkutenčním prostředí.

Takové praktiky při prodeji místní produkce nejsou žádoucí, protože přízeň a důvěra určité části spotřebitelů je postavena na faktorech jako je kvalita výrobku, jednání prodejce, vliv výroby na životní prostředí, zaměstnání místních lidí a jednání se zaměstnanci, atd.Pro místního producenta znamená ztráta důvěry téměř jistě existenční ohrožení celé firmy. Spotřebitel by si tuto skutečnost měl uvědomovat. Získává záruku, že zboží od solidní místní firmy může být výrazně kvalitnější (i když dražší), což je motivem k preferování lokální produkce před levným zbožím pochybného původu.

V době, kdy celá společnost řeší ekonomické problémy s doprovodnými jevy jako jsou vysoká nezaměstnanost, snižování životní úrovně, rozpad sociálních hodnot a rozvírání nůžek mezi bohatstvím a chudobou, je lokální ekonomika a marketing místní produkce jednou z cest, jak alespoň částečně převzít zodpovědnost za budoucnost do vlastních rukou (a nespoléhat na velmi vrtkavé vnější faktory). Proto se tomuto tématu věnujeme a věříme, že zaujme řadu lidí, kteří nechtějí jen nadávat na poměry a přitom sedět s rukama v klíně.

Marketing místní produkce nabývá na významu zejména v době hospodářské nouze

Je důležité zodpovědět na otázku, proč se zabývat marketingem místní produkce, když téměř vše potřebné je spotřebitelům levně a pohodlně dovezeno? Jde o to, že marketing místní produkce velmi úzce souvisí s tématem lokální ekonomiky a ta se zdaleka nezabývá jen tím, jak lidem prodat zboží. Snažíme se hledat prakticky použitelný návod ke zlepšení životních podmínek v konkrétních regionech. Kupříkladu je zcela jasné, že výroba zboží pocházejícícho z druhého konce světa zcela jistě nevytvoří nové pracovní příležitosti v našem regionu. Ani „levné“ nakupování v marketech nadnárodních řetězců naše místní problémy neodstraní, ale naopak prohloubí, protože nám tak z regionu utíkají peníze, které potřebujeme na rozvoj firem, opravy škol, udržení nemocnic, výstavbu sportovišť a mnoho dalších věcí. Marketingem místní produkce se tedy zabýváme proto, abychom místním výrobcům a poskytovatelům služeb zprostředkovali informace potřebné pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Nutno zdůraznit - místním trhu, přičemž slovo místní znamená určitý region zahrnující oblast s potenciálem pro fungující lokální ekonomiku.

Přínos místní produkce pro regiony:

Nečekejme na vládní reformy - sami se dostaňme do formy

Celá Česká republika již řadu let očekává nějaký zázračný koncept celonárodní či celoevropské ekonomické reformy. Zatímco lidé čekají, státní dluh roste závratným tempem, sociální problémy se prohlubují, zadlužení domácností roste, nemocnice se zavírají, úroveň školství upadá, železnice se ruší, napětí ve společnosti stoupá... Tyto společenské jevy nám pomáhají pochopit, že odpovědnost za svůj budoucí život můžeme alespoň z části vzít do vlastních rukou, zvláště nabízí-li se nám k tomu nástroj legitimní, pozitivní, efektivní a hlavně kreativní - marketing místní produkce.

Zahrádkářské výpěstky z Varnsdorfu

Po vystřízlivění z nabídky nadnárodních řetězců si část spotřebitelské veřejnosti začíná hledat cesty k původním českým potravinám. Vstříc tomuto trentu vychází například bedýknový prodej, který distribuuje kvalitní zeleninu od českých farmářů na odběrná místa, kde si ji lidé odebírají (na snímku je pan Petr Kacálek, který zaváží bedýnkovou zeleninu i k nám na Šluknovsko).

Je to velká šance zhodnotit individuální i kolektivní lidský potenciál, abychom na konci své cesty být hrdí, že jsme své životy nepromarnili s lahváčem u televizorů nebo u herních automatů, ale že jsme poznali - co se poznat dalo, že jsme vytvořili - co vytvořit bylo možné, že jsme pomohli - kde to bylo potřeba, že jsme zachovali pro budoucí generace hodnoty - kreré bylo možné zachovat. V tom je hlavní smysl praxe lokální ekonomiky, která je v podstatě jedinou skutečnou re-formou (tedy návratem k původní fungující formě, která tu kdysi byla, s respektem ke změně doby, politických poměrů a s aplikací ohromných technologických možností, které dnes máme k dispozici).

WEB MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE PODPOŘILI:

Donátoři projektu Marketing místní produkce