lokalni-ekonomika.cz

MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE

Odbyt produktů lokálních malovýrobců a drobných pěstitelů, farmářský prodej ze dvora

Regionální značky a certifikace

Jedním z účinných způsobů, jak místní i turistickou veřejnost upozornit na lokální výjimečnost a kvalitu výrobků pocházejících z českých regionů jsou značky „Regionální produkt“ a „Regionální potravina“. Obě tyto značky jsou pro marketing místní produkce velmi významné, protože upozorňují spotřebitelskou veřejnost viditelným a atraktivním způsobem na přednosti těchto produktů - místní původ, návaznost na tradice, vysokou kvalitu a užitnou hodnotu. Též z pohledu lokální ekonomiky jsou regionální značky velkým přínosem, protože pomáhají udržet tržbu z místní produkce v daném regionu.

Certifikované značky se v poslední době uplatňují jako ochranné známky chránící kvalitní místní produkty před levným zbožím pochybného původu, jehož kvalita bývá nezřídka na hraně (i za hranou) etického obchodu (zboží falšované, zdravotně závadné, nekvalitní). Značky pomáhají spotřebitelům rychle se orientovat při výběru zboží.

Značka REGIONÁLNÍ PRODUKT

Značka regionální produkt

Regionální značky pro místní produkty jsou nástrojem pro podporu místní ekonomiky. Označují výrobky s výjimečnou vazbou na region, na jeho charakter, tradici, kulturu či historii, které svojí jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí produkt označený jednou ze značek, má jistotu, že tento produkt splňuje kritéria: místní původ výrobku, ověřená kvalita, nepoškozuje životní prostředí, jedinečnost.

Oficiální web značky Regionální produkt

Asociace regionálních značek

Příklady certifikovaných regionálních produktů:

Značka REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Značka regionální potravina

Značka Regionální potravina seznamuje spotřebitele s oceněnými regionálními potravinami. Při jejich nákupu máte zaručeno, že jde o kvalitní a poctivé výrobky z domácí produkce. Držitelé značky Regionální potravina jsou publikováni v každoročně aktualizovaném katalogu.

Oficiální web značky Regionální potravina

Katalog značky Regionální potravina

Příklady držitelů ocenění regionální potravina:

Regionální katalog firem VYLEP INFO

logo Vylep info

Regionální portál Vylep info propaguje místní firmy v oblasti Děčínska a Šluknovského výběžku. Informuje o nabídkách regionálních obchodníků a poskytovatelů služeb. Šíří principy lokální ekonomiky mezi podnikatelskou i spotřebitelskou veřejností. Členové katalogu se pravidelně scházejí na podnikatelských kavárnách, kde sdílejí své zkušenosti a navazují obchodní kontakty.

Oficiální web portálu Vylep.info

WEB MARKETING MÍSTNÍ PRODUKCE PODPOŘILI:

Donátoři projektu Marketing místní produkce