lokalni-ekonomika.cz

LOKÁLNÍ EKONOMIKA

lokální ekonomika pro rozvoj regionů

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

Úvod do problematiky participativního rozpočtu

Lidé si často stěžují, že peníze z obecního rozpočtu jsou využívány jinak, než by si přáli. Komunální politici na to odpovídají, že je to jejich věc a ohánějí se mandátem. Jak to změnit? V současné době se hodně hovoří o tak zvaném participativním rozpočtu, který by umožnil lepší účast veřejnosti na rozdělování společných peněz, než je tomu dosud.

Co je to participativní (účastnický) rozpočet?

Jak uvádí web participativnirozpocet.cz participativní rozpočet je proces přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, který umožňuje obyvatelům určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či členům komunity (veřejné/neveřejné instituce apod.) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu resp. o jeho výdajové nebo příjmové stránce. Česky bychom tedy tento proces mohli nazvat účastnickým rozpočtem. Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování o prioritních oblastech rozpočtu, s čímž souvisí tvorba konkrétních projektů (jejich výběr, volba, realizace a monitoring).

Z pohledu lokální ekonomiky jde o to, aby daňoví poplatníci žijící v určitém regionu a usilující o jeho prosperitu a ekonomickou udržitelnost, měli možnost přímo spolurozhodovat o tom, jakým způsobem se nakumulované (jejich) peníze proinvestují a utratí. Tím, že se mohou podílet na zvážení, které projekty jsou pro místní komunitu důležité a smysluplné, mají větší motivaci některé projekty podpořit z vlastních zdrojů formou finanční spoluúčasti. Vytváří se tak důležitý synergický efekt.

Proč je důležitý participativní rozpočet

Při správě lokální ekonomiky je nutné permanentně dohlížet na to, jakým způsobem se rozdělují prostředky v rámci místního veřejného rozpočtu. Stále je nutné kontrolovat, aby při zadávání veřejných zákázek neutíkaly peníze z regionu, aby nedocházelo k prodeji klíčového obecního majetku cizím privátním subjektům, aby probíhaly investice do lokálních energetických zdrojů pro zařízení obce, atd. Problém je v tom, že jedním z nejoblíbenějších českých národních „sportů“ je korupční víceboj, jehož disciplíny jsou úplatkářství, lobbing, populismus, klientelismus a klausismus*. Výsledkem tohoto zápasu pak nezřídka bývá, že se prostředky rozdělují neefektivně, nespravedlivě a někdy i na pochybné účely. A to zejména tam, kde jsou veřejné prostředky omezené. Parcticipativně řízený rozpočet oproti tomu dává větší prostor občanům, aby mohli rozhodnout jaké společenské potřeby budou prioritně vyřešeny a současně zvyšuje míru uvědomění občanské spoluodpovědnosti za tato rozhodnutí.

*Pozn.: Klausismus je univerzální fanatická nenávist k otevřené občanské společnosti provázená přeceňováním významu neviditelné ruky trhu a urputnou snahou o vytvoření neofeudální společnosti bez prvků morální sebekritiky.“

Doporučené odkazy na téma participativní rozpočet

LOKÁLNĚ EKONOMICKÉ PARTNERSTVÍ

Připravujeme databázi organizací a iniciativ, které se hlásí k principům lokální ekonomiky.