lokalni-ekonomika.cz

STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE

Pomáháme lidem v regionech uskutečňovat jejich vlastní představy o životě

EXODUS JAKO ŘEŠENÍ?

Fórum na téma degradace lidského potenciálu na Šluknovsku.

Odcházení obyvatel Šluknovska a Děčínska za lepším životem vyžaduje bezodkladné řešení, jinak mohou být následky fatální. Na to upozorňuje Místní akční skupina Šluknovsko, která v souvislosti s tvorbou strategického plánu nedávno navštívila studenty středních škol v regionu. Cílem bylo zjistit, jaké mají mladí lidé v této oblasti potřeby a priority. Výsledkem bylo alarmující zjištění, že většína z nich za svou důležitou prioritu považuje OPUSTIT ŠLUKNOVSKO.

Exodus jako řešení? - fórum o odcházení lidí ze Šluknovska a Děčínska

24. června 2014 ve Varnsdorfu zazní otázka:

Je exodus obyvatel Šluknovska
a Děčínska řešení?

V souvislosti s tvorbou komunitně vedené strategie místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 navštívili lektoři místní akční skupiny MAS Šluknovsko většinu středních škol ve své územní působnosti (42 obcí). Cílem bylo zapojit místní středoškolskou mládež do tvorby strategie místního rozvoje a zjistit priority mladé generace, aby tyto mohly být zohledněny při čerpání rozvojových prostředků v rámci MAS. Při diskusi s absolventy 2., 3. a 4. ročníků jsme učinili alarmující zjištění, že mladí lidé na Šluknovsku vnímají své existenční podmínky za natolik nevyhovující, že drtivá většina z nich (vice než 90%), plánuje po dokončení školy region opustit a už se do něj nevrátit. Po zvážení možných dopadů jsme tento společenský trend vyhodnotili jako kriticky vážnou hrozbu pro většinu strategických oblastí, ať už jde o rozvoj podnikání, sociální smír, zajištění důležitých společenských funkcí, udržitelnost kulturního života, atd. Dokonce i samotný proces strategie místního rozvoje tím může být již v nejbližších letech vážně narušen, protože lidé, pro které se tato strategie vytváří, z regionu odcházejí.

V poslední době jsme svědky jevu, kdy plnohodnotné a potřebné lidi, kteří se rozhodli odejít za lepším životem, nahrazují sociálně rizikové skupiny nepřizpůsobivých občanů, kterým pojem místní rozvoj nic neříká ani nic říkat nemusí, protože žijí ze sociálních dávek od státu a nemají proto žádnou ekonomickou motivaci seznámit se s místními pravidly, tradicemi a veřejným životem, aby mohli získat pracovní uplatnění a své místo v komunitě. Pro mnohé obce se tito lidé stávají velkou zátěží i bezpečnostním rizikem.

Proto jsme se v MAS Šluknovsko rozhodli, že se pokusíme tento problém více prozkoumat, abychom mohli přispět k hledání jeho řešení. Je nutné zjistit, jaké možnosti a perspektivy je potřeba lidem nabídnout, aby měli zájem zůstat, žít a svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi přispívat k rozvoji regionu. Bylo by chybou přijmout exodus místního obyvatelstva jako pasivní řešení. Šluknovsko a Děčínsko se potýká s patologickým jevem a je nutné přistoupit k jeho léčbě ihned, aby jeho následky nebyly fatálně devastující. Z tohoto důvodu jsme v úterý 24. června 2014 ve Varnsdorfu zorganizovali fórum EXODUS JAKO ŘEŠENÍ?.

Cílem fóra bylo:

1) Zjistit v jakém rozsahu se odcházení mladých a kvalifikovaných obyvatel děje.

2) Zjistit jaká rizika s exodem místního obyvatelstva souvisejí.

3) Navrhnout opatření, která by vrátila místním lidem motivaci žít na Šluknovsku.

Výstup fóra:

Důležitým výstupem fóra EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? je dokument Strategie pro Šluknovsko určený pro Ústecký kraj, poslance, senátory, ministerstva a vládu ČR. Tento dokument obsahuje návrh opatření, která povedou ke zkvalitnění životních podmínek obyvatel Šluknovska. Jedině to může eliminovat degradaci lidského potenciálu v našem regionu. Proto také většina bodů z tohoto dokumentu byla zapracována do strategických cílů MAS Šluknovsko pro programové období od roku 2014.

Návazné aktivity:

Zhodnocení výsledků prvního fóra EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? a vyhodnocení reakce komunálních a vládních politiků k uvedenému problému se bude věnovat další fórum, které se uskuteční v dubnu 2015 v Děčíně (správní město regionu, jehož obyvatelstvo v důsledku odcházení kleslo pod hranici 50 tisíc). Na toto druhé fórum budou zváni delegáti z dalších podobně postižených regionů v ČR a dojde ke sdílení zkušeností a k společnému postupu v širším kontextu. Uvažujeme též o mezinárodní spolupráci s Německem, protože podobný problém řeší například Žitavsko.

brownfieldy na Šluknovsku

Charakteristickým znakem Šluknovska jsou opuštěné rozpadající se objekty bývalých továren, které jsou nostalgickou vzpomínkou na kdysi prosperující region. Mnohé objekty slouží jako bankovní zástava, takže jejich využití či odstranění je komplikované. Lidé, kteří zde dříve pracovali, z regionu odcházejí nebo žijí ze sociální podpory státu. Na devastaci bývalých průmyslových objektů se vydatně podílejí zloději kovů.

Hazard na Šluknovsku

Lidé bez práce z nižších vrstev své sociální dávky „investují“ v četných hernách v bláhovém domění, že se na ně někdy snad usměje štěstí. Mnozí propadají alkoholu a přibývá i bezdomovců paběrkujících v popelnicích. Bezpečnostní situace se sice stabilizovala díky práci policistů, ale zvýšená potřeba represivních složek rozhodně nesvědčí o dobře fungující společnosti.

Kultura na Šluknovsku

Podle nedávného průzkumu mladým lidem na Šluknovsku chybí možnosti pro kulturní, sportovní a jiné volnočasové vyžití. Když nejsou, tak zkoušejí jinou zábavu a rozptýlení. Bohužel i vandalismus a drogy. Ti schopnější už mají naplánováno, že co nejdříve po střední škole opustí svou rodnou obec navždy. Perspektiva pro ně znamená mít dobrou práci a poté dostatek kvalitní nabídky pro volnočasové aktivity. Takže důvody k odchodu mají opravdu pádné.

Zámek v Lipové

Škody v oblasti cestovního ruchu způsobené ztrátou dobré pověsti Šluknovska v důsledku sociálních nepokojů se pohybují řádově ve stovkách milionů korun. Obnova atraktivnosti této jinak velmi zajímavé turistické destinace bude složitá, protože mnozí poskytovatelé služeb už museli kvůli nedostatku klientely zavřít své provozovny. Též historické a sakrální památky se nacházejí ve velmi zuboženém stavu. Jen rekonstrukce zámku v Lipové (na snímku) by měla podle odhadu stát kolem tří set milionů korun.

Záštita hejtmana Ústeckého kraje

Řešení odcházení obyvatel nejen ze Šluknovska a Děčínska, ale i z jiných regionů v České republice, bude vyžadovat koordinovanou spolupráci všech složek společnosti. Je nutné vytvářet pracovní příležitosti, výrazně podpořit podmínky pro drobné podnikání, řešit sociální smír, zajistit plošnou bezpečnost, změnit koncepci vzdělávání, zlepšit příležitosti pro volnočasové vyžití obyvatel, zásadně přehodnotit dostupnost a kvalitu lékařské péče, zajistit zlepšení systému dopravní obslužnosti. Zde všude jsou nedostatky, které lidé zmiňují jako důvody svého odcházení. Při vědomí, že taková společenská změna je zcela nad rámec možností místních samospráv, velice vítáme záštitu, kterou fóru Exodus jako řešení? poskytl hejtman ústeckého kraje. Také jemu budou směřovány výstupy fóra.

PARTNEŘI KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŠLUKNOVSKO: