lokalni-ekonomika.cz

STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE

Pomáháme lidem v regionech uskutečňovat jejich vlastní představy o životě

Charakteristiky udržitelné komunity

V oblastech České republiky, kde došlo k výraznému přesídlení původního obyvatelstva, došlo k přerušení generačního vztahu mezi regionem a jeho obyvatelstvem. Například mnoho obyvatel Šluknovska podrobně nezná okolí svého bydliště ani jeho historii. To jim brání využívat všechny možnosti a zdroje, které jim region nabízí. Na druhou stranu jim chybí i znalosti o tom, kam až mohou zajít, aby své životní prostředí nenávratně neporušili. Bohužel nejcitelnější dopady ztráty komunitního vědomí jsou znát v sociální oblasti. V tomto ohledu je opravdu hodně co napravovat.

Znaky udržitelné komunity:

 1. Zdroje jsou využívány efektivně.
 2. Odpad je minimalizován uzavřenými cykly.
 3. Znečišťování je omezeno na stupeň, se kterým se přírodní systémy dokáží vyrovnávat.
 4. Je oceňována a chráněna rozmanitost přírody.
 5. Tam, kde je to možné, jsou místní potřeby uspokojovány z místních zdrojů.
 6. Všem je dostupné kvalitní jídlo, voda a přístřeší.
 7. Každý má příležitost získat uspokojivou práci v různorodé ekonomice.
 8. Zdraví člověka je chráněno vytvářením bezpečného, zdravého a příjemného životního prostředí a zajištěním zdravotních služeb, které zdůrazňují prevenci před nemocí, stejně jako řádnou péči o nemocné. Je podporován zdravý způsob života.
 9. Přístup k účelovým zařízením, službám, zboží a lidem není dosahován na úkor životního prostředí ani omezován pouze na ty, kdo mají auto.
 10. Lidé žijí beze strachu z násilí, ze zločinu nebo z persekuce kvůli jejich vyznání, rase, pohlaví nebo sexuální orientaci.
 11. Každý má přístup ke vzdělání, profesionální přípravě, poznání a informacím, které jsou potřeba, aby zaujal svou úlohu ve společnosti.
 12. Všem členům společenství je umožněno podílet se na rozhodování
 13. Jsou dostupné kulturní, rekreační a zábavní příležitosti.
 14. Při tvorbě životního prostředí je propojen účel a krása s užitečností. Osidlování je humánní shledem na velikost a tvar.
 15. Rozmanitost a místní zvláštnosti jsou ceněny a chráněny.
 16. V každé lokální akci je zahrnuta globální perspektiva.

PARTNEŘI KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŠLUKNOVSKO: