lokalni-ekonomika.cz

STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE

Pomáháme lidem v regionech uskutečňovat jejich vlastní představy o životě

Veřejné workshopy ke strategii
rozvoje území MAS ŠLUKNOVSKO

MAS Šluknovsko v současné době připravuje nový strategický plán pro nové programové období, na základě kterého bude čerpat finanční prostředky v letech 2014 - 2020. Pojďte s námi diskutovat o jednotlivých prioritách nové strategie. Přijďte vyjádřit svůj názor, jak si představujete budoucnost regionu, ve kterém budete žít.

Workshopy se uskuteční v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu
vždy od 15 hodin.

6. listopadu 2014:
Solidární a pečující region (sociální oblast)

Témata, o nichž budeme diskutovat: protidrogová prevence, prevence kriminality a vandalismu, sociální služby, sociální bydlení, zefektivnění veřejné správy, dostupnost základních služeb občanům apod.

13. listopadu 2014:
K přírodě zodpovědný region (životní prostředí)

Témata, o nichž budeme diskutovat: čistírny odpadních vod, ekologie, nakládání s odpady, sběrné dvory, kotlíkové dotace, vodní nádrže apod.

20. listopadu 2014:
Dostupný a prostupný region (doprava)
a atraktivní a pestrý region (cestovní ruch)

Témata, o nichž budeme diskutovat: oprava místních komunikací, obchvaty, dopravní systém, cyklostezky, dopravní hřiště, ubytovací a stravovací kapacity, parkoviště, služby v CR, sportovní vyžití, propagace, přeshraniční spolupráce apod.

27. listopadu 2014:
Sebevědomý a soběstačný region (ekonomika a zaměstnanost)

Témata, o nichž budeme diskutovat: veřejně prospěšné práce, sociální podnikání, asistence podnikatelům, komunitní a družstevní podnikání, podpora obnovy tradičních řemesel, záchrana místních ovocných odrůd, podpora produkce a zpracování léčivek a bylin, přizpůsobení nabídky učebních a studijních oborů potřebám trhu práce, oborové vzdělávání pro podnikatele apod.

2. prosince 2014:
Kvalitně a moderně vybavený region (občanská vybavenost)
a životem pulsující region (komunitní život)

Témata, o nichž budeme diskutovat: dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, obecní úřady, školy, mateřské školy, zdravotní střediska, muzea, veřejná prostranství, rekonstrukce bytového fondu, podpora bydlení, podpora spolkové činnosti, sportovní, kulturní a společenské akce, záchrana památek, komunitně vedený místní rozvoj apod.

PARTNEŘI KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŠLUKNOVSKO: