lokalni-ekonomika.cz

STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE

Pomáháme lidem v regionech uskutečňovat jejich vlastní představy o životě

Zásobník projektů

Místní akční skupina Šluknovsko připravuje platformu pro evidenci a přípravu projektů do dotačních výzev v programovém období 2014 až 2020. Máte-li zajímavý nápad, který byste chtěli řešit formou projektu s pomocí dotace, obraťte se na kancelář MAS Šluknovsko, kde obdržíte podrobné informace, tel.: 724 778 296.

K čemu slouží zásobník projektů?

Zásobník eviduje projekty ve stádiu připravenosti, aby mohly být přihlášeny do vhodných dotačních výzev bezprostředně po jejich vyhlášení. Z hlediska termínů je často nereálné, aby se projekty začaly zpracovávat až ve chvíli vyhlášení výzvy. Díky zásobníku je také možné vybírat nejvhodnější a nejlépe připravené projekty zapadající do strategie místního rozvoje.

Kdo může přihlásit svůj projekt do zásobníku projektů?

Projekt může do zásobníku přihlásit (až na výjimky) každý, tzn. fyzické osoby, samospráva, neziskovky, spolky, církve, živnostníci, podnikatelé, zemědělci, atd. Podmínkou je, aby se projekt realizoval na území naší MAS.

Kdy začne zásobník projektů fungovat?

Evidence projektů do zásobníku začne fungovat po schválení Komunitně vedené strategie místního rozvoje, která se právě zpracovává. Informace o datu bude publikována prostřednictvím médií a na webu MAS.

PARTNEŘI KOMUNITNĚ VEDENÉ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŠLUKNOVSKO: