lokalni-ekonomika.cz

DOBROTOVY TRHY

Farmářské trhy ve Varnsdorfu

Návrat zdravých a kvalitních regionálních potravin a produktů do našich kuchyní

PODMÍNKY PRO PRODEJCE
FARMÁŘSKÉHO TRHU VE VARNSDORFU:

Na farmářských trzích ve Varnsdorfu vítáme každého poctivého prodejce, který nabízí kvalitní regionální produkty a má zajištěny všechny předpoklady ohledně příslušných předpisů (zejména u potravinářského zboží).

Podmínky prodeje zboží a poskytování služeb na farmářských trzích ve Varnsdorfu jsou dány tržním řádem:

Tržní řád farmářských trhů

Tržní řád města Varnsdorf

Technické podmínky účasti na trzích:

Technické podmínky, ceny pronájmu, zapůjčení stánku, atd.

Přihlášení prodejce:

Pokud máte vážný zájem zúčastnit se farmářských trhů ve Varnsdorfu jako prodejce nebo poskytovatel služeb, zašlete nám co nejdříve vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž formulář si můžete stáhnout zde: Závazná přihláška na trhy

Každý, kdo prodává jakékoliv potraviny má základní povinnost:

- mít živnostenské oprávnění,

- být registrovaný u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) - neplatí pro prodejce, který je samostatně hospodařícím rolníkem a prodává na přímo svoji prvovýrobu, např. vajíčka, med, zelenina,

- přihlášen u příslušné Krajské veterinární správy v případě potravin živočišného původu - neplatí pro prodejce, který je samostatně hospodařícím rolníkem a prodává na přímo svoji prvovýrobu, např. vajíčka, med, zelenina.

Veškeré další velmi důležité informace najdete i zde: FB Dobrotovy trhy

Chci prodávat na farmářském trhu a registraci nemám.

Ano i tato možnost existuje, pokud splňujete určené podmínky a limity:

Prodej malého množství produktů z provýroby a malého množství potravin živočisného původu je možný u jednotlivého sortimentu za těchto podmínek:

Vejce

Chovatel může prodávat na farmářském trhu nebalená čerstvá vejce konečnému spotřebiteli:

Pokud je limit nosnic či limit prodeje vajec jednomu spotřebiteli překročen, musíte mít registraci u KVS a SZPI.

Med

Včelí produkty mohou být prodávány konečnému spotřebiteli chovatelem, jestliže pocházejí z jeho vlastního včelstva. Med, propolis a mateří kašička musí pocházet ze zdravého včelstva. Med musí být skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočisného původu. Med nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. Malé množství medu povolené prodávat na tržnici bez povolení KVS je stanoveno do limitu 2 tuny ročně. Tento med však nesmí být uváděn do oběhu a stanoviště včel musí být v místě.

Med musí být řádně označen:

• jménem, příjmením chovatele, adresou bydliště

• druhem medu podle původu

• množstvím

• datem minimální trvanlivosti

Živé ryby

Z vlastního chovu může chovatel prodávat malé množství živých ryb a jiných živočichů pocházejících z akvakultury, ale usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné krajské veterinární správě 7 dní předem. KVS zde kontroluje i nakládání s odpady z usmrcených ryb. Malé množství ryb odpovídá obvyklé denní spotřebě v domácnosti daného spotřebitele.

Maso z drůbeže a králíků

- musí být vykucháno

- u králíků nesmí být oddělena hlava

- maximálně povolený limit prodeje je 10 kusů týdně

- maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 C

- musí být označeno nápisem "Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele"

Syrové mléko a smetana

Na farmářském trhu se mléko a smetana mohou od prvovýrobců prodávat pouze z mléčných automatů a mléčný automat musí mít souhlas krajské veterinární správy.

Na co si dát pozor!

1. Na farmářském trhu je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

2. Označení "domácí" v názvu potraviny je nepřípustné.

3. Všichni prodejci (i registrovaní) potravin musí udržovat produkty při stanovených teplotách.

• 7 C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře

• 4 C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře

• 3 C pro vnitřnosti

• 5 - 18 C pro vejce (nekolísavá teplota)

• 4 - 8 C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené

• 0 C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)

• ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem

4. Pro potraviny bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace:

• název

• množství

• datum použitelnosti

• datum minimální trvanlivosti

• prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů

5. Potraviny musí být po celou dobu prodeje chráněny před kontaminací a přímým vlivem klimatických podmínek.

6. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace. Dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

7. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména syrového masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

8. Potravinářské a jiné odpady musí z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace.

Zdroj: Průvodce sedláka veterinární hygienickou legislativou, vydala ASZ

FARMÁŘSKÉ TRHY SE KONAJÍ S PODPOROU: