lokalni-ekonomika.cz

DOBROTOVY TRHY

Farmářské trhy ve Varnsdorfu

Návrat zdravých a kvalitních regionálních potravin a produktů do našich kuchyní

Dobrotovo desatero

10 neoblomných zásad slušného chování na varnsdorfských trzích.

Zásada první:

Prodávané zboží pochází od farmáře nebo výrobce potravin, který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů či z vlastní výrobny a je schopen tento původ při prodeji prokázat.

Zásada druhá:

Prodejce může při prodeji zastupovat jeho rodinný příslušník, nebo osoba, s kterou má farmář uzavřenou smlouvu nebo písemné pověření.

Zásada třetí:

Provozovatel tržnice a prodejci u nabízeného zboží dodržují a splňují základní legislativní požadavky (mimo jiné www.szpi.gov.cz; www.svscr.cz).

Zásada čtvrtá:

Provozovatel tržnice preferuje zejména prodejce, kteří prodávají české regionální zboží. O prodeji zboží z ostatních regionů ČR, eventuelně z příhraničních oblastí rozhoduje správce trhů.

Zásada pátá:

V rámci tzv."doplňkového prodeje" může provozovatel tržnice poskytnout místa i jiným prodejcům, s důrazem na regionální a český původ. V případě, že se jedná o zahraniční zboží je u něj nutné označit zemi původu.

Zásada šestá:

Každý prodejce ručí za čerstvost, zdravotní nezávadnost, vysokou jakost a původ zboží. Přispívá tím k dobré pověsti trhů a vysoké úrovni kultury prodeje. Prohřešení může být důvodem k ukončení spolupráce s prodejcem.

Zásada sedmá:

Každý prodejce musí být schopen na žádost zákazníka ochotně podat informace o prodávaném zboží, například co obsahuje, jak a kde se vyrábí, jak se zboží používá atd. Pokud je prodejce zastupován, musí svého prodavače náležitým způsobem poučit.

Zásada osmá:

Každá osoba (spotřebitel, farmář, prodejce), která se domnívá, že došlo či dochází na trzích k prodeji zboží v rozporu s desaterem (např. zboží evidentně nepochází z farmy a je nakoupené ve velkoskladu atd.) má právo upozornit na tento stav správce tržnice (Petr Heinrich). Ten neprodleně zajistití nápravu.

Zásada devátá:

Členové družstva Mandava mají na družstevních stáncích trvalou slevu 3% a po ukončení trhu si mohou neprodané zboží odkoupit se speciální družstevní slevou.

Zásada desátá:

Cti otce i matku svou a nakupuj pro ně jen to nejlepší. Nezabiješ konkurenta svého. Nesesmilníš s trhovkyní ani s trhovcem v době trhů. Nepokradeš zboží ani vybavení tržnice. Nevydáš správci trhu křivého svědectví. Nebudeš dychtit po stánku svého kolegy ani po jeho zboží.

FARMÁŘSKÉ TRHY SE KONAJÍ S PODPOROU: