lokalni-ekonomika.cz

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY

15. ZÁŘÍ 2017 - V. ROČNÍK - CHŘIBSKÁ

Stručně o Festivalu lokální ekonomiky

Festival lokální ekonomiky je v České republice ojedinělá akce. Přináší prostřednictvím konference užitečné náměty pro oživení chudých regionů. Doprovodný jarmark prezentuje ukázky regionální produkce a řemesel. Kulturní zpestření nabízí přehlídka autentické místní kultury.

Proč se festival koná? Co je jeho cílem?

Posláním Festivalu lokální ekonomiky je hledat a propagovat vhodná řešení směřující k oživení chudých českých regionů. Na přednáškách se prezentují příklady dobré praxe z ČR i zahraničí, které jsou dále šířeny mezi veřejnost. Takto se vyrovnáváme s faktem, že česká politická reprezentace nevěnuje periferním regionům dostatek pozornosti. Proto je nutné, aby se občanská společnost aktivizovala zdola. K tomu je potřeba nových informací a zkušeností. Festival lokální ekonomiky je jejich zdrojem.

festival lokální ekonomiky

Jaká témata budou letos v Rumburku ?

Festivalová témata se přizpůsobují potřebám místa konání (akce je putovní). Pro příhraniční město Rumburk je aktuálním tématem přeshraniční spolupráce s německými partnery, posílení cestovního ruchu, využití památek, oživení zemědělské činnosti v regionu, osvěta spotřebitelské veřejnosti směřující k lokální ekonomice, podpora místního podnikání a soužití. O tom všem budeme diskutovat na dvoudenní konferenci. Zdejší chudý kraj se musí také intenzivně zaměřit na zavádění úsporných opatření a tak dalšími důležitými otázkami budou alternativní zdroje energií, recyklace odpadů, multiplikace peněz a také participace místního obyvatelstva na rozhodování o budoucnosti regionu.

Kdo pořádá Festival lokální ekonomiky?

Akce je výsledkem spolupráce Místní akční skupiny Český sever (dříve MAS Šluknovsko), internetového portálu Vylep.info a místních aktivistů. Jsou to všechno lidé, kterým není lhostejné, v jakých podmínkách žijí, a proto jsou ochotní věnovat svou energii a invenci ku prospěchu komunity. Důležitým partnerem festivalu je vždy město či obec, kde se akce koná, což významně posiluje regionální synergii. Hlavním partnerem Festivalu lokální ekonomiky 2015 je Město Rumburk, které pro konání akce poskytlo prostory na Lužickém náměstí a bude nositelem kulturní části programu. Důležitými partnery, kteří festival podporují, jsou zejména hotel Lužan, KD Rumburk, Okresní hospodářská komora Děčín, Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, Ústecký kraj, spolek Alternativa zdola, Občanské sdružení dokořán Rumburk a další parneři, kteří jsou uvedeni níže.

HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY DÁLE PODPOŘILI: