lokalni-ekonomika.cz

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

Přehlídka autentické místní kultury
sobota 26. září 2015 - Rumburk

Důležitou součástí Festivalu lokální ekonomiky je přehlídka autentické místní kultury. Tímto objevujeme lidové umělce ze Šluknovského výběžku, kteří vítají možnost se předvést formou výstavy, přednášky, vystoupení, performance či happeningu. Hlavní kulturní scéna (ozvučené pódium) bude umístěna na Lužickém náměstí v Rumburku. Zde se mohou prezentovat místní kapely, soubory, spolky, umělci a baviči z celého Šluknovska.

Vystoupení dětského souboru

Kulturnost obyvatel regionu je nutné podporovat od útlého věku.

Proč se zajímáme o místní kulturu?

Možná Vás napadne otázka, proč se zajímáme o místní kulturu, když se jedná o lokální ekonomiku? Ačkoli se to na první pohled nezdá, právě úroveň kulturního života je jedním z výrazných indikátorů stavu lokální ekonomiky. Když je její potenciál v regionu slabý, lidé ztrácejí zájem navštěvovat kulturní akce. Klesá také zájem kulturně se angažovat. To má samozřejmě neblahé ekonomické dopady na provozovatele kulturních zařízení a následně ubývá i sponzorů podporujících kulturní činnost. Z toho lze logicky vyvodit, že efektivní oživení lokální ekonomiky má na kulturní život v regionu příznivý vliv.

Z pohledu lokální ekonomiky nelze za kulturu považovat různé masové prostředky mediální zábavy, jako je televize, počítačové hry, vystoupení profesionálních bavičů a podobně, které nevedou ke zvyšování kulturnosti, ale naopak spíše otupují myšlenkovou i fyzickou aktivitu a iniciativu lidí. Kultura by měla vést ke zvyšování individuální kvality společenského života, nikoli ke stádnosti populace.

Kultura je důležitá i proto, aby mohla lokální ekonomika podávat očekávaný výkon. Důležité je zmapování místních tradic (i těch předválečných), protože hodně napovídají o hospodářských parametrech vyplývajících z místního potenciálu. Proto by přehlídka místní kultury měla dát dostatečný prostor lidem zajímajícím se o historii, folklór, tradice a památky.

V kulturním programu Festivalu lokální ekonomiky neuvidíme slavné (a drahé) mediální hvězdy. Naším záměrem je položit důraz na autentickou místní kulturu, kterou si lidé vytvářejí sami.

PROGRAM PŘEHLÍDKY - RUMBURK 2015

10.00slavnostní zahájení,
starosta města Rumburk a MAS ČESKÝ SEVER
10.10BEZINKY – mažoretky ze Šluknova
10.15FLEGMATIX – kapela HAŠ,
Hudební akademie Schrödingerova institutu
10.35BEZINKY – mažoretky ze Šluknova
10.40FLEGMATIX – kapela HAŠ
11.00SABINA HELIKAROVÁ
11.30LUŽIČAN – folklorní soubor Krásná Lípa
12.00Regionální produkt Českosaské Švýcarsko
12.15RUKSAK – country kapela
13.00STARS – taneční skupina L. Vladařové
13.15RUKSAK – country kapela
14.10JAN TUNA moderátor pořadu „A DOST!“
14.20STARS – taneční skupina L. Vladařové
14.30K-BAND – pop, rock, blues, country, jazz
15.30KLÁRA HLUŠIČKOVÁ
16.10BIG-BAND ZUŠ Rumburk
16.40K-BAND – pop, rock, blues, country, jazz
18.00Ukončení kulturního programu

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST
NA PŘEHLÍDCE MÍSTNÍ KULTURY - 26. ZÁŘÍ 2015:

Zabýváte se zajímavou kulturní činností, kterou byste rádi představili veřejnosti?

S radostí Vám umožníme vystoupit či ukázat své umění v rámci programu
Festivalu lokální ekonomiky - Rumburk 2015.

Kontaktujte: Libuše Hlinková - 725 712 740

HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY DÁLE PODPOŘILI: