lokalni-ekonomika.cz

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

Jarmark regionálních produktů a řemesel

Sobota 26. září od 10.00 do 17.00 hodin
na Lužickém náměstí v Rumburku:

Nejatraktivnější částí Festivalu lokální ekonomiky je pro běžnou veřejnost nepochybně jarmark, kde je možné nakoupit kvalitní řemeslné výrobky a potravinářské produkty pocházející z blízkého okolí. Dospělým i dětem se tradičně líbí ukázky řemesel a kontaktní předvádění hospodářských zvířat, které bude letos zpestřené o ukázku stříhání ovcí.

Prezentační trh regionální produkce a řemesel ve Varnsdorfu

Prezentujeme lokální firmy:

Jarmark je přehlídkou toho, co lidé na Šluknovsku umějí. Prezentovat se zde mohou všechny regionální firmy, výrobci i poskytovatelé služeb. Spotřebitelská veřejnost se tak může dozvědět, co lze koupit z místních zdrojů. K tomu jsou připraveny komentované předváděcí akce, ochutnávky a soutěže.

Stánky propagující značku regionální produkt České Švýcarsko

Již na prvním festivalu ve Varnsdorfu jsme prezentovali značky „Regionální produkt Českosaské Švýcarsko“ a „Regionální potravina Ústeckého kraje“, které zde měly své stánky. Tyto značky jsou pro podporu lokální ekonomiky velmi důležité, protože informují o kvalitních výrobcích nejen místní, ale také turistickou veřejnost.

Školy mohou prezentovat své obory:

Součástí jarmarku jsou ukázky řemesel. Chceme tak pomoci zvýšit zájem mladé generace o řemeslné obory. Školám a učilištím v regionu nabízíme možnost zúčastnit se s prezentací oborů, které vyučují. Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků se stává palčivým problémem našeho regionu. Proto se tomuto tématu budeme věnovat i na festivalové konferenci.

Na festivalu se prezentují:

Žáci oborů Cestovní ruch a Hotelnictví ve stánku Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavskách 2166, p.o. budou nabízet jablečné koktejly, dýňové drinky. Zároveň zde bude probíhat ukázka carvingu (umělecké vyřezávání jablek a dýní). Průvodci z oboru Cestovní ruch budou veřejnosti nabízet krátké komentované procházky městem a seznámí zájemce s historií města Rumburku a zajímavými objekty, které se zde nacházejí.

Přihlášení k účasti na jarmarku:

K účasti na festivalovém jarmarku se mohou v tuto chvíli přihlásit všichni, kdo mají zájem touto formou nabídnout své produkty. Podmínkou je, že půjde o výrobky či výpěstky pocházející z regionu (nezveme překupníky zahraničního zboží a prodejce výrobků, o jejichž kvalitě mohou vzniknout pochybnosti).

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA JARMARKU
26. ZÁŘÍ 2015 V RUMBURKU:

Máte zajímavou nabídku (výrobek, výpěstek, službu), kterou byste chtěli
prezentovat formou stánkového prodeje a otestovat si zájem veřejnosti?

Hledáte zajímavou příležitost jak propagovat svou firmu a upozornit
spotřebitelskou veřejnost na svoji značku?

Kontaktujte správce trhu: Petr Heinrich - 603 574 023

Nebo se přihlašte prostřednictvím tohoto formuláře:

Kontaktní osoba:

Spojení (telefonní číslo / mail):

Název firmy:

Druh zboží / činnosti:

Zajištění stánku (vyberte vhodnou možnost):

Elektrické připojení:

ANO NE

Požadovaný příkon elektrické přípojky (kW):

Objednat speciální popelnici za příplatek:

ANO NE


Jarmark Festivalu lokální ekonomiky

Aktuální nabídka jarmarku

Stánky:

Prezentace:

Ochutnávky:

Výpěstky členů Českého zahrádkářského svazu na Festivalu lokální ekonomiky ve Varnsdorfu

Na prvním ročníku Festivalu lokální ekonomiky vystavil Český svaz zahrádkářů ve Varnsdorfu výpěstky svých členů. Zahrádkářské přebytky mohou obyvatelé Varnsdorfu a okolí „směňovat“ v potravinovém spolku Ekoloko (ekologicky - lokálně).

Jarmark regionální produkce a řemesel

HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY DÁLE PODPOŘILI: