lokalni-ekonomika.cz

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

Informace pro novináře a média:

Festival lokální ekonomiky bude letos v Rumburku

Usilujeme o důstojné postavení českých regionů v Evropě

Třetí Festival lokální ekonomiky, který se uskuteční 26. a 27. září v severočeském městě Rumburk, se bude věnovat posílení sebevědomí a sebeuvědomění. Přestože nás některá mainstreamová média soustavně přesvědčují o tom, abychom jako národ přijali paradigma „české malosti“, četné příklady dobré praxe ukazují, že máme rozhodně na víc, než být popelnicí Evropy či středoevropskou kolonií s levnou pracovní silou. Právě tyto příklady se snaží vytáhnout na světlo Festival lokální ekonomiky složený ze tří programových bloků. Těmi jsou národní konference lokální ekonomiky, jarmark regionálních produktů a přehlídka autentické místní kultury.

Národní konference lokální ekonomiky je opět dvoudenní. Na programu je deset přednášek. V sobotu 26. září budou přednášky probíhat v konferenčním sále hotelu Lužan na Lužickém náměstí v Rumburku. Podíváme se na to, co znamená v dnešní době slovo kvalita, jakou roli může mít odkaz předků na rozvoj cestovního ruchu a nebo také co obnáší ekonomika farmy - to bude mimo jiné o vztazích ke zvířatům. V neděli 27. září konference pokračuje v Kulturním domě Rumburk a hlavním tématem čtyř přednášek ukončených lokálně ekonomickou dílnou bude přeshraniční spolupráce. V případě Šluknovského výběžku se jedná zejména o spolupráci se sousedním Saskem, nicméně podnětné informace jistě budou přenositelné do praxe jiných regionů. Proto vítáme účast hostů z jiných koutů naší republiky. Pokusíme se analyzovat, proč se přeshraniční spolupráce popularizovaná dotovanými projekty silně rozchází s realitou všedního dne, kdy přeshraniční regiony na sebe pohlížejí jako na hospodářskou konkurenci a snaží se vzájemně se vytěžovat. Například velmi aktuální je hlad v příhraničním Sasku po personálních zdrojích z České republiky, který je podporován čtyřnásobným rozdílem ve výši minimální mzdy, což má fatální dopady pro firmy a podnikatele na české straně.

Lokální ekonomika je samozřejmě do velké míry o šikovnosti obyvatel konkrétního regionu. A právě tomu bude věnován celý jarmark regionálních produktů a řemesel, který se uskuteční jako součást festivalového programu v sobotu 26. září na rumburském Lužickém náměstí. Příležitost vystavovat a prodávat zde mají všichni výrobci a farmáři ze Šluknovského výběžku. Hlavní myšlenkou jarmarku je, aby se co nejširší spotřebitelská veřejnost dozvěděla o možnostech místní produkce a lidé mohli podpořit lokální ekonomiku nakupováním potravin a výrobků ze svého kraje. Jarmark bude doprovázet celodenní přehlídka autentické místní kultury. To znamená, že kulturní program bude sestaven z vystoupení a prezentací místních divadelních, tanečních a hudebních spolků nebo individuálních umělců. Naznačujeme tím, že nejlepší kultura je taková, kterou si lidé udělají sami bez účasti populárních a často i drahých mediálních hvězd. Konec konců, právě místní kultura je často opomíjena v kontextu lokální ekonomiky, přitom má ale nesporné možnosti například v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Město Rumburk se nachází ve Šluknovském výběžku, což je jeden z nejchudších regionů České republiky. Protože je z velké části obklopen německým prostředím, místní obyvatelstvo je každodenně konfrontováno s tvrdou ekonomickou realitou. Lidé ze Šluknovska jezdí nakupovat a trávit volný čas do sousedního Německa, neboť mnohé zboží je tam kvalitnější a dokonce vyjde levněji. Důsledkem toho je další propad lokální ekonomiky se všemi nepříznivými aspekty jako je snižování mezd a životní úrovně, odchod obyvatelstva z regionu, úpadek podmínek pro podnikání a samozřejmě nepříznivé sociální důsledky. Je proto nutné situaci řešit a Festival lokální ekonomiky se snaží ukazovat různé možnosti z české i zahraniční praxe. Festival pořádá Místní akční skupina Český sever ve spolupráci Městem Rumburk a dalšími partnery. Více informací o této akci najdete na webovém portálu www.lokalni-ekonomika.cz.

Martin Zíka

HLAVNÍ PARTNEŘI FESTIVALU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY DÁLE PODPOŘILI: