lokalni-ekonomika.cz

LOKÁLNÍ MĚNA TNE

lokální ekonomika pro rozvoj regionů

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

Varnsdorfská lokální měna TNE

Lokální měna TNE byla poprvé uvedena do oběhu na prvním festivalu lokální ekonomiky v září 2013 ve Varnsdorfu. Ačkoli původně šlo o zajímavý experiment, ohlas veřejného zájmu i médií u nás i v sousedním Německu byl tak veliký, že jsme se rozhodli tento potenciál více rozvinout.

Co znamená TNE

Jako chudá příhraniční oblast s vysokou nezaměstnaností zažíváme každonenní kontakt dvou rozdílných kultur, přičemž ta druhá je na tom o poznání lépe. Mnoho místních obyvatel jezdí za nápupy k sousedům, kde je zboží nejen levnější, ale mnohdy i výrazně kvalitnější, což se týká zejména potravin. Proto jsme cítili velkou potřebu vyjádřit nespokojenost s tímto stavem, ale i vůli řešit situaci vlastními prostředky a silami. Proto naše lokální měna dostala název TNE, což znamená Tvrdší Než Euro. A je to v mnoha ohledech pravda.

Proč bylo zavedeno TNE

Přemýšleli jste někdy o tom, kudy utíkají vaše peníze z regionu, ve kterém žijete? Takových „děr“ existuje mnoho. Jsou to například nákupy v supermarketech nadnárodních řetězců, půjčky a hypotéky od bank, platby za energie a vodu, platby za komunikační služby...

Zkusili jste si někdy spočítat, kolik peněz, které utratíte, zmizí mimo region, kde pracujete? Jsou to ohromné sumy a právě tyto peníze nám chybějí. To je skutečná příčina poklesu životní úrovně, růstu nezaměstnanosti a s tím souvisejících sociálních problémů.

Lidé, kteří si tuto skutečnost uvědomují a chtějí s tím něco dělat, se mohou vydat po vzoru mnoha zahraničních příkladů cestou přechodu na lokální ekonomiku a zavedení místní měny, která únik peněz z regionu pomáhá významně redukovat.

K tomu, abychom mohli opět přemýšlet o návratu prosperity do svého regionu, se musíme naučit odpovědně hospodařit s hodnotami, které máme k dispozici. Tou největší hodnotou je samotná lidská práce, která je směňována formou oběživa. U běžných měn (koruny, eura) v podstatě nemáme žádné nástroje, jak zabránit jejich úniku z lokální ekonomiky. To je důvod, proč vznikají lokální měny jako je naše TNE.

logo TNE

Jak na to jdeme my

Inspirováni příběhy mnoha evropských lokálních ekonomik jsme se rozhodli zavést místní experimentální měnu i u nás na Varnsdorfsku, které jsme dali název TNE. Navzdory obecnému očekávání však nemá podobu mincí či bankovek. Jako měnu používáme atypickou zavařovací skleničku, která má v našem systému hodnotu 30 Kč a je vratná. Obsahuje výhradně lokální produkty (džemy, med, čokoládu, jablečné pyré, aj.) které tvoří přidanou hodnotu TNE. Zakázník, který si zakoupí při prvním nákupu skleničku s obsahem zaplatí cenu 30Kč + cenu obsahu. Při příštím nákupu, pokud přinese prázdnou skleničku (TNE) již platí pouze za její obsah.

System TNE a jeho sdílení

Systém lokální měny TNE představuje uzavřený cyklus, ve kterém hlavní roli hraje synergická spolupráce mezi spotřebitelskou veřejností, místními obchodníky a regionálními výrobci. Aby tento cyklus spolehlivě fungoval, je důležité poskytnout všem jeho účastníkům dostatek informací o jeho pravidlech (o to se stará Centrum regionální synergie - CRS). Prodejci, kteří chtějí používat TNE, musejí splňovat kritéria lokální ekonomiky. Tato kritéria stanovuje a vyhodnocuje opět CRS, v jehož kompetenci je též správa TNE. Pokud zájemce o sdílení TNE splní kritéria lokální ekonomiky, stane se certifikovaným uživatelem.

První emise lokální měny TNE se uskutečnila 21. září 2013 na Festivalu lokální ekonomiky ve Varnsdorfu.

V současné době se TNE úspěšně prodává na farmářských trzích. Zákazník ke každému TNE obdrží leták s informacemi, jak TNE funguje. Z oběhu se nám však vrací velmi málo kusů, protože si praktické sklenice lidé nechávají jako suvenýr. Uvědomili jsme si, že aby oběh naší měny začal správně fungovat, bude nutné dostat mezi spotřebitele několik tisíc kusů. K tomu nám zatím chybí český výrobce - sklárna, která by se produkce TNE ujala.

Přínos lokální měny TNE

• Distribuce kvalitních regionálních produktů ve vlastní lokální síti (a její rozšiřování).

• Podpora produktů místních firem s důrazem na udržení zisku v regionu.

• Osvěta spotřebitelské veřejnosti - marketing s příběhem, zábavnou formou.

• Lokální multiplikace oběživa (násobení jeho užitku).

• Garance místního původu a vysoké kvality konkrétního produktu (obsah TNE).

• Snížení ceny produktů o cenu obalu a marží.

• Ohleduplnost k životnímu prostředí (nevznikají odpady).

• Dodržování zásad férového obchodu (solidní výdělek prvovýrobců).

• Synergická propagace firem zapojených do systému.

• Zvýšení povědomí o možnostech lokální ekonomiky.

• Podpora nových producentů a vytváření pracovních příležitostí v regionu.

TNE produkt na chlebu

První produkt, který jsme prostřednictvím TNE začali distribuovat je Varnsdorfská džemoláda. Nyní jednáme s dalšími producenty, zájem projevil i pan Dlask, držitel ocenění živnostník Ústeckého kraje roku 2013. V dohledné době bychom rádi systém TNE propojili se značkou Regionální produkt Českosaské Švýcarsko a Regionální potravina Ústeckého kraje.

CHARAKTERISTIKA LOKÁLNÍ MĚNY TNE:

Název: TNE - Tvrdší NEuro

Hodnota: 1 TNE = 30 Kč (1,17 euro - podle vývoje kurzu)

První emise: TNE bude uvedeno do oběhu 21. září 2013.

Absolutní tvrdost: 100

Typ měny: Superkomplementární - má schopnost flexibilně doplňovat koruny, eura a další měny, které jsou zajímavé pro správce systému.

Podpora oběhu: Držení TNE není z dlouhodobého hlediska výhodné.

Podpora používání: Vysoce flexibilní přidaná hodnota.

Platnost: Relativně neomezená, stejně jako u běžné měny ztrácí platnost pouze poškozením nebo zničením.

Akční radius: V experimentálním provozu pouze pro mikroregiony Varnsdorfsko a Děčínsko.

Použití: TNE je platné pouze u prodejen regionálních produktů, které splní kritéria lokální ekonomiky.

Ochrana: TNE není padělatelné žádnou známou reprodukční tiskovou technikou. Cena zařízení schopného produkovat TNE vysoce překračuje reálnou možnost zisku případného padělatele (tím padělání ztrácí smysl).

Vztak k daňovému systému: Aktivní - TNE daňový systém plně akceptuje.

HLEDÁME SKLÁRNU PRO VÝROBU TNE

Jedním z velkých nedostatků TNE je, že zatím využíváme dovozových sklenic, protože se nám dosud nepodařilo navázatspolupráci s místním výrobcem. Velmi oceníme každou informaci, která by vedla k tomu,
aby výrobce TNE byla Česká firma.

Kontaktujte nás!
CRS: 775 855 303

CENTRUM REGIONÁLNÍ SYNERGIE
Kancelář MAS Šluknovsko, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf (budova Klubu Střelnice)
Zodpovědná osoba: Martin Zíka, mob.: 775 855 303, mail: zika@vylep.info.