lokalni-ekonomika.cz

LOKÁLNÍ MĚNA TNE

lokální ekonomika pro rozvoj regionů

Cestou k soběstačnosti, nezávislosti, prosperitě a spolupráci regionů

Funkce lokální měny

Ihned po zavedení lokální měny TNE se zvedla vlna obecného i mediálního zájmu s četnými dotazy na smysl lokálních měn. Proto zde vyjmenováváme nejvýznamnější a nejzajímavější funkce doplňkových neboli komplementárních měn, aby si každý mohl udělat názor. Pokud se touto problematikou budete chtít zabývat podrobněji, doporučujeme vám publikace „Paradox úroků“ od Adama Votruby a „Budoucnost peněz“ od Bernarda Lietaera.

Omezení úniku místního bohatství

Při každé přednášce o lokální ekonomice se dotkneme problematiky příjmů a výdajů. To nejlépe vysvětluje, jak vzniká místní chudoba - místní obyvatelé utrácejí peníze neuváženým způsobem a na špatných místech, takže ekonomický potenciál mizí z regionů pryč. Důležité přitom je, že výdaje místní komunity výrazně překračují její příjmy. Nedostatek pak sanuje systém sociálních dávek, čímž vzniká bludný kruh neudržitelné ekonomiky. Zavedení lokální měny omezuje únik regionálního bohatství tím, že se za ni dá platit pouze v rámci daného regionu, což vysoce motivuje veřejnost ke správnému spotřebitelskému chování.

Podpora udržitelné komunity

V posledních letech klade Evropská unie vysoký důraz na vytváření trvale udržitelných komunit. To má samozřejmě úzkou vazbu na ekonomické otázky. Ačkoli EU tvorbu udržitelnosti podporuje různými dotačními programy, nejedná se o východisko, protože dotované projekty nejsou dlouhodobě stálým zdrojem příjmu. Naproti tomu lokální měna dokáže v regionu dobře udržet místní ekonomický potenciál a pokud je zodpovědně spravována, dokáže obíhat mnohem rychleji, než globální měna. Uvádí se, že například německá lokální měna Chiemgauer obíhá ve své oblasti 2,5 krát rychleji, než Euro. To je pro udržitelnost komunity velmi významné.

Vytváření pracovních příležitostí

Lokální měny dokáží velmi dobře řešit nezaměstnanost. Pokud v místě vytvořené peníze z regionu neutíkají, ale dostatečně rychle obíhají, dokáže to vytvářet četné pracovní příležitosti. Lokální multiplikace místního oběživa je rovněž velmi vykoká a tím pádem i získaný užitek. Dobrým historickým příkladem je lokální měna v Rakouském městečku Wörgl, kde po jejím zavedení v krátké době vyřešili 25% nezaměstnanost (téměř na nulu). Po následném zakázání zdejší lokální měny ze strany státu pak nezaměstnanost vyrostla ještě výše, než byla původně.

Rozvoj drobného podnikání

Rozvoj drobného podnikání je fatálně závislý na dostatečné kupní síle obyvatelstva. Lidé, kteří mají peníze jen na úhradu základních životních potřeb, nemohou dávat zakázky živnostníkům a podnikatelům. Smutným příkladem vytunelované lokální ekonomiky je například město Děčín, kde v důsledku působení mnoha nadnárodních obchodních řetězců výrazně klesla kupní síla obyvatelstva natolik, že mnohé firmy zanikly a jiné se snaží vyžít ze zakázek získaných mimo město. Lidé se vzděláním a odbornou kvalifikací odcházejí za obživou pryč a počet obyvatel rok od roku klesá. Zavedení lokální měny v Děčíně by mohlo být spásným řešením.

Prevence před sociálními konflikty

Jak již bylo zmíněno, lokální měna posiluje a oživuje lokální ekonomiku, vytváří pracovní místa a dostatečnou kupní sílu pro zajištění všech potřeb v komunitě. Lidé, kteří mají tímto způsobem zabezpečenou existenci pak mají mnohem méně důvodů pro páchání kriminality a podporu extrémistických jevů. V aktuální době můžeme jmenovat četné příklady měst a obcí, kde kvůli oslabené lokální ekonomice a nedostatku pracovních příležitostí odcházejí původní obyvatelé pryč a na jejich místo se dostávají skupiny nepřizpůsobivých a pochybných existencí, které jsou podnětem ke vzniku sociálního napětí a nepokojů. Zavedení lokální měny posilující místní ekonomiku v takovém případě působí jako sociální prevence, nehledě na to, že je možné lépe směrovat sociální podporu.

Posílení sounáležitosti a synergie

Aby mohla lokální měna dobře fungovat, je nutné, aby se s ní místní obyvatelstvo ztotožnilo a začalo spolupracovat na jejím používání. Spotřebitelé musejí být ochotni za ni nakupovat, obchodníci za ni prodávat. Zpočátku je vždy těžké lokální měnu prosadit, protože chudobou frustrovaní lidé takovým novinkám moc nedůvěřují. Když se ale ukáže, že se díky využívání místní měny začíná lépe dařit, začnou další a další lidé spolupracovat a zapojovat se do účasti na společném zájmu, kterým je blahobyt. Lidé pak lokální měnu začnou vnímat jako na něco prospěšného, co je spojuje.

Soběstačné řešení lokálních potřeb

Starostové mnoha obcí znají velmi dobře situaci, kdy kvůli nízkému rozpočtu nemohou místním obyvatelům dopřát potřebné služby. Problémem bývá občanská vybavenost a třeba i údržba komunikací. Města nemají na to, aby si udržela kvalifikované lékaře, atd. Četné příklady západoevropských regionů zavádějících systémy lokálních ekonomik s využitím lokálních měn ukazují, ža tato města a obce mají dostatek prostředků na řešení svých problémů a nejsou odkázány na státní dotace. Navíc obce si díky dobré finanční bilanci mohou dovolit více zaměstnávat svoje vlastní lidi, například na opravě chodníků, kanalizací, vodovodů...

Podpora místní filantropie

Některé lokální měny mohou být nastaveny tak, že malé procento z každé obchodní transakce jde na předem stanovaný dobročinný účel. Po zavedení Chiemgaueru se například podařilo vybudovat novou tělocvičnu pro místní školu. Tento systém lze dobře aplikovat zejména u virtuálních lokálních měn centrálně spracovaných počítačovým systémem, kde si uživatelé mohou vybrat, na jakou konkrétní dobročinnou věc budou přispívat. Takto se v podstatě každý člověk v systému stává místním dobrodincem a může být na to hrdý. Filantropické myšlení v komunitě se tím velmi podporuje.

Osvěta spotřebitelské veřejnosti

V regionech, které svůj ekonomický potenciál „prošustrovaly“ a kde se kupní síla přibližuje k bodu mrazu je velmi těžké přesvědčit místní obyvatelstvo, aby se chovalo lokálně-ekonomicky a nenakupovalo v marketech nadnárodních korporací. Argumentem často bývá, že lidé již mají tak málo peněz, že si nemohou dopřát o něco dražší regionální produkty. Zavedení lokální měny může být v takových případech osvědčeným nástrojem vedoucím ke změně spotřebitelských návyků. V zahraničí se například osvědčilo, že zaměstnanci dostávají část své mzdy v lokální měně, kterou mohou utratit pouze u místních prodejců a poskytovatelů služeb. Poté, co se lidé přesvědčí o pozitivních dopadech, se už preferenci místních produktů nebrání.

Zvýšení atraktivnosti regionu

Každá lokální měna je v podstatě zajímavým suvenýrem a přispívá tak k pozitivní propagaci regionu. Varnsdorfská lokální měna TNE vzbudila velký mediální ohlas u nás i v zahraničí a pomohla tak zviditelnit region. Turisté se po lokální měně ptají a zajímají se o ni dokonce více, než místní obyvatelstvo. Lokální měna se může použít jako regionální specialita propagovaná v informačních centrech a na prospektech pro turistickou veřejnost.

CENTRUM REGIONÁLNÍ SYNERGIE
Kancelář MAS Šluknovsko, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf (budova Klubu Střelnice)
Zodpovědná osoba: Martin Zíka, mob.: 775 855 303, mail: zika@vylep.info.