lokalni-ekonomika.cz

NAUČNÁ STEZKA HRANIČNÍ BUK

Poznáváme přírodní a historické zajímavosti, krásy a hodnoty našeho kraje.

Projekt nové naučné stezky „Hraniční Buk“
mezi Varnsdorfem a Jiřetínem pod Jedlovou

Vítejte na webu, který je zřízen za účelem vybudování naučné stezky s přírodní učebnou s názvem „Hraniční Buk“. Tento název je zvolen podle významného a všeobecně známého místa ležícího zhruba uprostřed plánované trasy. Cílem projektu nové naučné stezky „Hraniční Buk“ je umožnit školním výpravám, rodinám s dětmi i osamělým poutníkům hravou formou poznávat přírodní krásy a hodnoty krajiny na Šluknovsku. Předpokládaným nositelem tohoto projektu je Místní akční skupina Český sever (dříve MAS Šluknovsko), za podpory Cechu podnikatelů a živnostníků v cestovním ruchu na Šluknovsku. Koordinátorem a předkladatelem záměru je Martin Zíka (tel.: 775 855 303).

Jiřetín pod Jedlovou

Jeden z výchozích bodů naučné stezky „Hraniční Buk“ bude v infocentru v Jiřetíně pod Jedlovou. Dojde tak k napojení stezky na komplex turistických tras Tolštejnského panství, které návštěvníkům nabízí množství dalších zajímavostí, například starou stříbrnou štolu sv. Jana Evangelisty, vyhledávanou mystickou křížovou cestu na Křížové hoře v Jiřetíně, hrad Tolštejn nebo adrenalinový park s rozhlednou na Jedlové hoře. Odtud je také možné vyrazit do Lužických hor s trasami pro cyklisty, pěší a v zimě pro běžkaře.

Statný buk

Jak název stezky napovídá, v místě se nacházejí statné buky, z nichž některé jsou svědky dávné minulosti. Tyto lesní pamětníky by bylo moudré zachránit před těžbou, aby je mohli obdivovat návštěvníci těchto míst. Botanický průzkum jistě odhalí výskyt mnoha dalších zajímavých rostlin, které už ani neumíme běžně pojmenovat. Budou jim věnovány četná informační zastavení, aby si lidé mohli přimomenout, že přírodu netvoří jen „stromy“ a „tráva“, ale že její bohatství je mnohem rozmanitější.

Křížek u cesty

Přímo na trase plánované naučné stezky „Hraniční Buk“ se nachází několik drobných sakrálních památek, z nichž některé jsou pěkně opraveny, jiné na uvedení do přibližně původního stavu teprve čekají. Tyto křížky jsou připomínkou lidové zbožnosti, která svého vrcholu dosáhla v době, kdy se Šluknovsko nacházelo přímo na územní hranici katolického a protestantského vyznání. I tomuto tématu chceme věnovat informační zastavení a v úvahách pracujeme i o vybudování zcela nové ekumenické kapličky, která by měla připomínat nesmyslnost rivality mezi vyznáními a náboženstvími.

Dančí obora u Hraničního Buku

Další zajímavostí na trase plánované naučné stezky „Hraniční Buk“ je dančí obora, kde mohou zejména děti tiše pozorovat lesní zvěř při pastvě, která by za normálních okolností před nimi byla ukryta v lesích. Při přípravě projektu plánujeme provedení zoologického půzkumu, který zmapuje výskyt živočichů a zvířat vyskytujících se v této oblasti. Tento průzkum se pak využije k umístění informačních panelů a k vytvoření naučných pracovních listů, které budou k dispozici na speciálním webu.

Kamenné pole u Horního Podluží

Plánovaná naučná stezka Hraniční Buk přímo prochází geologickým unikátem, kterým je kamenné pole u Horního Podluží. Lidé mu zatím věnují málo pozornosti, ale díky naučnému zastavení se budou moci dozvědět, že je to monumentální připomínka poslední doby ledové, kdy údajně právě v těchto místech končil mohutný ledovec, který sem tyto kameny nahrnul.

Lavička na stezce Hraniční Buk

Už v současné době trasa plánované naučné stezky Hraniční Buk slouží k procházkám a k odpočinku obyvatel Varnsdorfu, kteří zde venčí své čtyřnohé miláčky nebo si zajdou jen tak posedět na některé z nově rekonstruovaných laviček, z nichž je za dobrého počasí výborný výhled na Lužické a Jizerské hory. Několik křižovatek polních a lesních cest na trase vybízí k tomu, aby se naučná stezka v budoucnosti rozšiřovala o další okruhy.

Rozhledna na Strážném vrchu u Merboltic

Kolem kopce zvaného U Lomu, který se nyní bohužel využívá jako skládka stavebního odpadu, by mohl po jeho rekultivaci vzniknout malý okruh s několika naučnými zastaveními. Na vrcholu kopce by v budoucnu mohla být postavena malá dřevěná rozhledna, která by návštěvníkům naučné stezky Hraniční Buk poskytovala krásný výhled na město Varnsdorf a široké okolí, včetně výhledu na nejvyšší horu Lužických hor a četné německé vesničky, které se pod ní nacházejí. Tato rozhledna by pak mohla být součástí okružní vyhlídkové trasy kolem Varnsdorfu. Tím by vnikl spolu s Hrádkem a plánovanou rozhlednou na Špičáku turisticky atraktivní vyhlídkový triangl. Jak by mohla rozhledna na naučné stezce vypadat, ilustruje snímek podobné stavby na Strážném vrchu u Merboltic.

Informační panely na naučné stezce

O tom, jakou podobu by mohla mít jednodlivá naučná zastavení na trase naučné stezky Hraniční Buk, máme celkem jasnou představu. Naší inspirací je podobná naučná stezka Pod Kvádrberkem (viz foto), o kterou pečuje děčínská základní škola Dr. Tyrše. S touto školou jsme navázali partnerství, díky kterému budeme moci čerpat zkušenosti s provozem stezky i s tvorbou pracovních listů. Rovněž jsme jednali se střední lesnickou školou ve Šluknově, která by se mohla podílet na výrobě odpočinkových a informačních míst nebo na botanickém a zoologickém průzkumu na trase.

Varnsdorf

Druhým výchozím nebo příchozím bodem na plánované naučné stezce Hraniční Buk je městské infocentrum ve Varnsdorfu. Stezka by tak mohla přispět ke zvýšení jeho návštěvnosti a k obohacení nabídky pro turistickou veřejnost. Vzhledem k tomu, že plánujeme intenzivní propagaci stezky v českém a německém jazyce, mohlo by jít o další významný počin směřující k oživení cestovního ruchu. Věříme, že tato atrakce přitáhne pozornost četných návštěvníků ze sousedního Německa.

PARTNEŘI PROJEKTU NAUČNÁ STEZKA HRANIČNÍ BUK: