LOKÁLNÍ EKONOMIKA

LOKÁLNĚ EKONOMICKÁ PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ

Song Farmář Tonda

V. FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Národní konference lokální ekonomiky
letos opět v Chřibské na Děčínsku

Místní akční skupina Český sever, z. s. Vás srdečně zve na 5. ročník Festivalu lokální ekonomiky, který se uskuteční v pátek 15. září 2017 v Domě seniorů ve Chřibské (na náměstí) v době od 10 do 15 hodin, registrace účastníků bude od 9.30 do 10 hodin. Svou účast zaregistrujte, prosím, do 10. září na info@masceskysever.cz, případně telefonicky na čísle 724 778 296 (pouze ve všedních dnech).

Národní konference lokální ekonomiky 2017

HLAVNÍ TÉMATA:

• Venkovská ekonomika

• Regionální produkce

• Cestovní ruch a ekonomika

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Registrace účastníků

10.00 Zahájení - Jan Machač, starosta města Chřibská, Eva Hamplová, MAS Český sever, z. s.

10.15 - První blok přednášek na téma VENKOVSKÁ EKONOMIKA

• Současné venkovské ekonomiky: problémy a perspektivy - Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

• Možnosti využití finančních nástrojů k podpoře venkovské ekonomiky - Martin Kučera a Marek Hartych, MAS Český sever, z.s.

11.30 - Druhý blok přednášek na téma REGIONÁLNÍ PRODUKCE

Regionální značky v Ústeckém kraji, Petra Ludwigová, Krajský úřad Ústeckého kraje

Regionální značka Českosaské Švýcarsko, Lenka Stiborová, České Švýcarsko, o. p. s.

Realizace přidané hodnoty:

Masný skot, Jana Horová, Farma Babiny II.

Mléčný skot, Martin Honza, Farma Růžová

13.30 - Třetí blok přednášek na téma CESTOVNÍ RUCH A EKONOMIKA

Gastro zážitky v Českém Švýcarsku a Českém Nizozemí, Rostislav Křivánek, Dana Štefáčková

Lužické hory – nová destinace na trhu, Jan Sviták, Jana Nastoupilová

Registrace účasti na konferenci do 10. 9. 2017:

info@masceskysever.cz, tel.: 724 778 296

Tradiční trh regionálních produktů

V sobotu 16. září 2017, se na náměstí v Chřibské v době od 10 do 17 hodin koná trh regionálních produktů. Jeho součástí bude bohatý kulturní program a tvořivé dílny pro malé i velké návštěvníky s ukázkou řemesel.

POZVÁNKY NA AKCE:

KAPRADÍ 2017

Konzultace a praktické dílny na téma „Udržitelný cestovní ruch“.

U příležitosti Mezinárodního roku udržitelného cestovního ruchu se bude konat již 18. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou. Dvoudenní akce v broumovském klášteře má velmi zajímavou nabídku témat vhodných pro obohacení výukových programů na všech stupních základních a středních škol.

Přihláška a informace


NÁRODNÍ KONFERENCE LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Od roku 2013, kdy se ve Varnsdorfu konal první ročník Festivalu lokální ekonomiky, se uskutečnily souběžně s festivalem čtyři Národní konference lokální ekonomiky, na kterých před veřejným fórem přednášeli odborníci na nejrůznější témata. Záznamy všech těchto přednášek Vám nyní nabízíme. Věříme, že i pro vás budou bohatou inspirací. Mimo vlastních přednášek nabízíme též videa ze zákulisí festivalů (jedná se zejména o přehlídky lokální kultury a trhy regionální produkce).

I. Národní konference lokální ekonomiky - Varnsdorf 21. - 22. 9. 2013


II. Národní konference lokální ekonomiky - Šluknov 20. - 21. 9. 2014


III. Národní konference lokální ekonomiky - Rumburk 26. - 27. 9. 2015


IV. Národní konference lokální ekonomiky - Chřibská 24. 9. 2016


ZAJÍMAVÉ LOKÁLNĚ EKONOMICKÉ PROJEKTY:

Svépomocné družstvo Mandava Varnsdorf

Svépomocné družstvo Mandava

Již několik měsíců po prvním ročníku Festivalu lokální ekonomiky vzniklo ve Varnsdorfu svépomocné družstvo Mandava, které si vytyčilo za cíl podnikat podle mezinárodních družstevních principů. Dosud však všechny smělé myšlenky narazily na nejrůznější překážky, jejichž překonání si vyžádá mnoho energie a času. Novodobí družstevníci se přesto nevzdávají.

Cech cestovního ruchu na Šluknovsku

Cech živnostníků na Šluknovsku

Po druhém ročníku Festivalu lokální ekonomiky byl založen zatím neformální Cech živnostníků a podnikatelů v cestovním ruchu na Šluknovsku. Jeho aktivity jsou zaměřeny na mapování turistických zajímavostí regionu a zlepšování podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu. Mezi úskalí, která je nutno překonat, patří kupodivu samotná spolupráce mezi poskytovateli služeb.

Přírodní učebna Hraniční buk

Přírodní učebna Hraniční Buk

Mezi nejdůležitější úkoly budoucnosti je péče o vytváření vztahu mladé generace k našemu regionu, v tomto případě k Varnsdorfsku. Ve výukovém programu na školách je nutné klást větší důraz na místopis a znalost místní fauny, flóry, geologických i historických zajímavostí. K tomu by měl přispět projekt naučné stezky s herními prvky v podobě přírodní učebny mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Varnsdorfem.

Modré putování Šluknovskem - relaxační trasa

Modré putování

První dva ročníky tříetapového pochodu po zajímavostech Šluknovského výběžku se setkaly s velkým nadšením. Málokdo jen tuší, kolik možností pro individuální i rodinné vyžití tento region nabízí. Bohužel, pod pojmem Šluknovsko si mnoho lidí představuje chudou oblast zmítanou sociálními nepokoji. Obnova dobré pověsti bude velmi těžká a nejlepším způsobem prezentace je přímá zkušenost na takových akcích jako je tato.


Obsah webu:


OFICIÁLNÍ WEBY MĚST A OBCÍ V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS ČESKÝ SEVER: